Kjente golfere

Golf er en idrett der man spiller sporten alene. Det krever derfor enormt med talent, men også enormt med mental styrke. Du som spiller er alene mot v

Golf i Norge

Golf er noe som er på vei opp i Norge. Norge er et lite land, men vi har en befolkning som liker å røre på seg og golf er i så måte en fin måte å røre

Golf på TV

TV er noe som underholder alle familier. Det finnes nesten ikke ord på hvor mye noen ser på TV og også hvor mye som blir formidlet igjennom TVen. TV i