Golf i Norge

Golf er noe som er på vei opp i Norge. Norge er et lite land, men vi har en befolkning som liker å røre på seg og golf er i så måte en fin måte å røre

Golf på TV

TV er noe som underholder alle familier. Det finnes nesten ikke ord på hvor mye noen ser på TV og også hvor mye som blir formidlet igjennom TVen. TV i

Norge

Det bor ca. fem millioner mennesker i Norge. Mange tror at det ikke bor så mange folk i Norge. Av disse spiller ganske mange golf på et eller annet ni

magnetism